Nasz sprzęt

Nasz sprzęt

  • 74 kajaki z 2013/2014 r.
  • 160 nowych i lekkich wioseł polietylenowych,
  • 195 kamizelek od ''S" do "XXXL",
  • 35 kamizelek dla dzieci w wieku 2-6 lat,

Date

2 maja 2017

Tags

Oferta

Logotyp projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na szlaku rzeki Wełny"

Mająca na celu wzrost obiektów turystycznych świadczących noclegi i utworzenie 1 miejsca pracy.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20200

Wyszukiwarka