Regulamin

Regulamin

Regulamin udostępniania sprzętu turystycznego przez wypożyczalnię www.kajaki.pw RETROSPORT Paweł Ratajczak   tel. 694-627-427, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 1. Wypożyczalnia  www.kajaki.pw Retrosport Paweł Ratajczak  udostępnia sprzęt kajakowy za opłatą zgodną z cennikiem (dostępnym na stronie www.kajaki.pw), wniesioną przed przekazaniem sprzętu wypożyczającemu, po podpisaniu protokołu jego odbioru oraz zobowiązania odpowiedzialności materialnej.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby niepełnoletnie nie będą obsługiwane. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać
  z wypożyczonego sprzętu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie lub ewentualne szkody.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający powinien używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku udziału w spływach indywidualnych. Przy spływach grupowych, firmowych lub integracyjnych możliwe jest wynajęcie ratowników/przewodników, którzy służą fachową i profesjonalną pomocą, co jednak nie zwalnia kajakarzy z odpowiedzialności za zdrowie własne i innych uczestników spływu, a także za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 5. Odbiór i zwrot sprzętu kajakowego odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym. Sprzęt zwracany powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Za sprzęt niezwrócony w terminie naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości pełnej dobowej należności za każdy dzień opóźnienia.
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, a
  w szczególności za jego uszkodzenie, kradzież lub zaginięcie w trakcie wypożyczania. Wszelkie koszty napraw wynikające z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu ponosi wypożyczający.
 7. Wypożyczalnia www.kajaki.pw  nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 8. Wypożyczalnia www.kajaki.pw  nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie rzeczy oraz pojazdy, a w szczególności za kradzieże, dewastacje, uszkodzenia włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 9. Osoby naruszające zasady udostępniania sprzętu będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu, bez prawa zwrotu pieniędzy.
 10. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
  W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni  www.kajaki.pw
 11. Regulamin dla organizatorów spływu: organizatorem spływu kajakowego jest każda osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób (wypożyczająca sprzęt); Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
  W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
 12. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie, jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

 

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z domków kempingowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w Przystań Kajakowa Rogoźno ul. Łąkowa 1, tel: 694 627 427, 606 828 677, 692 083 041

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków kempingowych.

Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka.

Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu, nie mniej niż 100 zł.

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja 100zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.

Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, data pobytu.

Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY – telefon: 694 627 427, 606 828 677, 692 083 041

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 6 osób).
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Cena zawiera: media, parking, pościel.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.
 7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 11. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się jest zobowiązany odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 13. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 14. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 22.00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domku, a wszelkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 15. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 17. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 18. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 20. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,    z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 21. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
 22. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.
 23. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 26. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 27. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Rogoźno.
 28. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 29. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 30. Przed każdym domkiem są gaśnice.
 31. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

 

Udanego wypoczynku!

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Administratorem Twoich danych jest Firma RETROSPORT Paweł Ratajczak Gościejewo 45/3, 64-610 Rogoźno NIP 766 132 35 19
 2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;
 3. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;
 4. Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

 

Zobacz trasy1

Wiosłuj po Wełnie!

kurs kajakowy

Zobacz na mapie

Logotyp projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na szlaku rzeki Wełny"

Mająca na celu wzrost obiektów turystycznych świadczących noclegi i utworzenie 1 miejsca pracy.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20200

Wyszukiwarka